Scroll Top
VOORBEELDEN
S

inds anderhalf jaar combineer ik als fotograaf mijn passie voor beeld en het begeleiden van jongeren in de kinder- en jeugdpsychiatrie. Wekelijks geef ik een therapie die gebaseerd is op het gebruik van beelden in relatie tot persoonlijke thema’s waar we met jongeren aan werken. Fotografie is dan bij uitstek het middel om een taal te geven aan de onderwerpen die je niet altijd goed onder woorden kan brengen.

Ter inspiratie geef ik een inkijkje in deze prachtige vorm van therapie:

Overzicht in je hoofd hebben is niet altijd makkelijk en kan ervoor zorgen dat je niet goed weet wat je moet doen, of dat je keuzes maakt waar je achteraf niet blij mee bent. Een van de jongeren heeft het als volgt in beeld gebracht.

“Mijn hoofd leren organiseren”, Ischa (16 jaar)

Zelfbeschadiging komt helaas maar al te vaak voor bij jongeren in de kinder- en jeugdpsychiatrie. Het is voor de meesten verschrikkelijk lastig om dit gedrag bij zichzelf te veranderen. Tijdens fototherapie maakte Jente (17 jaar) dit beeld.

“Opdracht bij crisisvaardigheden met de gedachte erachter om het automutileren 15 minuten uit te stellen.

Het is bewust in een spiegel gemaakt omdat je op jezelf moet weerspiegelen dat het niet goed voor je is en dat je het moet veranderen”.

Iedereen kent de term “een muurtje om mee heen bouwen”. We doen dit om onszelf te beschermen. Echter als het muurtje eenmaal is opgebouwd, dan is het vaak ook weer moeilijk om dit af te breken. Noor (18) heeft een passend beeld gemaakt en verwoordt het tijdens de fototherapie als volgt; “Deze foto gaat over mijn eigen ‘muurtje’ om me heen. Ik wil hier graag een doorbraak in maken”.

Top, daar gaan we dan natuurlijk mee aan de slag

error: Content is protected !!