Scroll Top
FRIENDS

Als Voorschotenaar start ik met een nieuw fotoproject ‘Vriendschap’. Heb je zelf een vriend of vriendin waarmee je aan dit project wil deelnemen of ken je iemand die je wil voordragen?

Het kan zijn dat je iemand al jaren kent of dat de vriendschap relatief kort is. Dat maakt bij een mooie vriendschap eigenlijk niet uit. Je weet dat het goed is. Het kan zijn dat je elkaar een tijd niet ziet of dat je elke week samen eet. Iemand die je alles gunt terwijl het misschien som ook flink kan knetteren.

Het is in ieder geval een vriend of vriendin die je nooit meer kwijt wilt.

Te denken valt bijvoorbeeld aan vrienden/innen die

  • elkaar heel lang kennen, bijvoorbeeld vanaf de schooltijd
  • elkaar kennen naar aanleiding van bijzonder voorval
  • in leeftijd (behoorlijk) verschillen, senioren en jeugd
  • qua milieu verschillen
  • qua levensovertuiging hele andere keuzes maken
  • elkaar alleen zien op bepaalde momenten in het jaar
  • buren die echt vrienden zijn geworden

Je hebt vast zelf ook nog wel een mooi voorbeeld dat hier niet genoemd wordt.

Negatief nieuws is er al genoeg. Daarom doet de Vertelfotograaf iets anders. Heb jij ook een; mooie, lieve, oude, jonge, gekke of gewone vriendschap? Neem contact op met de Vertelfotograaf.

Wil je op de hoogte blijven.
Check social media.

error: Content is protected !!